Erfrecht voor Nederlanders in Spanje

Over erfrecht voor Nederlanders in Spanje wordt steeds meer geschreven. Helaas worden de Nederlandse lezers ook op het verkeerde been gezet door de schrijvers. Een dergelijk voorbeeld is een artikel over erfrecht in een toonaangevend blad voor Nederlanders in Spanje. In de juni uitgave van Temperament Magazine wordt - ten onrechte - geadviseerd om een bestaand Nederlands testament te vertalen naar het Spaans, en vervolgens wordt - wederom ten onrechte - een Spaanse advocaat ingeschakeld om een apart Spaans testament op te stellen voor de Spaanse woning.

Een bestaand Nederlands testament vertalen naar Spaans is weggegooid geld. De aard van juridische terminologie laat zich moeilijk vertalen en bovendien bestaat het gevaar dat testamentaire bepalingen anders worden geïnterpreteerd. Verder, een Spaanse advocaat, zonder enige kennis van het Nederlands erfrecht, zal nooit een testament kunnen opstellen zonder tegenstrijdigheden met het bestaande Nederlandse testament. Bovendien is een testament naar Spaans erfrecht zeer onwenselijk voor een Nederlander. Tenslotte is het bestaan van twee testamenten naast elkaar in Nederland en Spanje er nagenoeg altijd problemen met de afwikkeling van de nalatenschap, voor de erfgenamen, voor de betrokken Spaanse en Nederlandse notarissen.

Ter afsluiting, een Nederlander met bezit in Spanje en/of in Nederland moet één testament laten opmaken voor alle bezittingen, met rechtskeuze voor Nederlands recht. Dit zal iedere specialist op het gebied van het Nederlandse erfrecht onderschrijven.